Rätt skrivare för rätt syfte

Många kommer bara i kontakt med bläckstråle- och laserskrivare, men det finns även många andra typer av skrivare, som används för specifika ändamål. Etikettskrivare är ett exempel. De är specialgjorda för att behandla etiketter, som är tjockare än vanligt skrivpapper. Utskrifterna måste även vara extra tåliga, eftersom de ska stå emot det slitage som paket utsätts för när de skickas med posten. Ibland kan det även krävas utskrifter som står emot fukt, starkt solljus och liknande.

Bland de mer normala skrivarna dominerar bläckstrålarna i hemmen, och laser på arbetsplatserna. En laserskrivare är snabbare än en bläckstråleskrivare, och dess utskrifter är mer beständiga än bläckutskrifter. En laserskrivare är dock betydligt dyrare, framför allt om man även vill kunna skriva ut i färg.

En mer primitiv form av skrivare är matrisskrivare, som mest har nackdelar jämfört med laser- och bläckstråleskrivare. Framför allt är den dyrare än de andra varianterna, och eftersom den använder nålar som slår mot ett färgband för att skapa utskrifter så blir utskrifterna fulare än på andra skrivare. En matrisskrivare kan dock behandla papper som är monterat på en rulle eller i en lång remsa, och de används därför för att skriva ut loggar, följesedlar och andra dokument som innehåller stora mängder data.