Så kommer det moderna bostadsrätterna hålla tjuvarna borta

Inbrott i svenskarnas hem fortsätter. Därför läggs nu mycket fokus på att bygga bostadsrätter som känns trygga. Det görs genom att installera moderna säkerhetslösningar som gör det svårare för tjuven att kunna bryta sig in.

Nu när nya bostadsrätter byggs upp läggs mycket fokus på att göra lägenheterna säkra med moderna lösningar. Den rikstäckande organisationen Prodoor, www.prodoor.se/ levererar säkerhetsdörrar till lägenheter runt om i Sverige. Säkerhetsdörrarna skyddar inte bara mot inbrott utan även mot oljud, brand- och brandgaser. Tjuvarna har börjat använda nya metoder för att bryta sig in i bostäder vilket har föranlett att större satsningar på säkerhet görs när nya bostadsrätter byggs upp.

“Enligt polisens brottsamordnare Fredrik Wiggerud i Stockholm så är tjuvarna välorganiserade och tekniskt kunniga.” Läs mer här

Fokus på trygghet och säkerhet

Break-in,With,A,Crowbar.,A,Masked,Burglar,Breaks,The,LockEnligt Brottsförebyggande rådets statistik har 1,3 procent av Sveriges hushåll utsatts för bostadsinbrott år 2020 vilket motsvarar 58 000 hushåll. Samma år anmäldes det 81 000 inbrottsstölder, det var en ökning med 8 procent från föregående år. Statistiken pekar på att tjuvarna inte har gett upp utan fortsätter att göra inbrott. För att öka tryggheten bland bostadsrättsinnehavarna är säkerheten en viktig aspekt. Att även fokusera på moderna lösningar som kodlås i porten är förutom säkerhetsdörrar åtgärder som vidtas vid byggnationen av nya bostadsrätter. Bostadsinbrott är oförutsägbara och svåra för polisen att klara upp. Därför krävs det att vidta åtgärder i förebyggande syfte. Sedan finns det olika saker som privatpersoner kan göra för att minska risken ytterligare.