Ny rapport visar: samband mellan arbetsmiljö och sjukskrivningar

Det finns flera samband mellan arbetsmiljön och hälsan hos de anställda. Därför väljer allt fler företag att kolla på så kallade arbetsmiljöfaktorer – ett samlingsnamn för flera faktorer som berör anställdas arbetsförhållande. Företag vill bland annat, enligt Folkhälsomyndigheten, titta på flertalet faktorer som spelar in i den allmänna hälsan hos individer. Det finns mycket pengar att tjäna på detta

Fackföreningen Vision redovisade sin undersökning om relationen mellan sjukfrånvaro och stora förluster i arbetsgivaravgifter. Jenny Andersson berättar i en intervju med SR att företag förlorar stora summor pengar varje år som ett resultat av sjukskrivningar. Tillsammans med en doktorand vid Stockholms Universitet visade Visions rapport att Sveriges alla kommuner, landsting och regioner skulle kunna spara över 20 miljarder krono3093553-stenarbetarer per år om sjukskrivningarna minskade markant. Sedan 2003 har antalet sjukskrivningar ökat för varje år. Under 2011 låg siffrorna på 7,4% för män och 5,7% för kvinnor per 1000 invånare. Bland annat rekommenderas det på deras hemsida att företag bör se över ljudnivån på arbetsplatsen, vilket ljus som används och temperaturen. Gemensamt kan de i allra högsta grad komma att påverka den allmänna hälsan hos ett företags anställda.

Rena kontor – viktigt för alla arbetsplatser.

Hos Arbetsmiljöverket – Sveriges myndighet för arbetsmiljörelaterade frågor – går det att läsa att ha en ren arbetsplats är bland det viktigaste. Orena arbetsplatser är en av de faktorer som påverkar individers hälsa mest. Därför får företag gärna använda sig av professionell städhjälp, exempelvis från Kundia, för att garantera sina arbetare ett rent kontor. Vidare ska arbetsplatsens luft vara av hög kvalitet – något som kräver god ventilation. Dålig luft kan också förebyggas genom att bland annat placera större maskiner som genererar mycket värme i separata rum samt att sätta upp solavskärmning under sommarhalvåret.