Gamla system går ur tiden

De gamla system där man sparade alla papper i pärmar går mer och mer ur tiden. Nu sparar vi allt fler saker direkt på datorn och har lärt oss att lita på att de faktiskt finns kvar där när vi stänger ned för datorn. Samhället blir allt mer datoriserat och även våra sociala beteendemönster tar oss allt längre ut på nätet. Det finns många sätt att ta vara på internets olika system som komplement, eller till och med ersättning, för de system man vanligtvis använder när det kommer till exempelvis kommunikation och dokumentation.

Google docs. Förmodligen den bästa tjänst som kommit människorna till gagn sedan själva internet etablerades. Här kan man ha ”levande dokument” som flera kan redigera från olika datorer på samma gång, och som man själv kan nå så snart man har internet. Guld värt för den som rör sig mellan olika platser och inte alltid har möjlighet eller lust att kånka med sig dator.

Mobilappar som ger oss tillgång till internet. Nog kan man bli less på allt tjat om appar hit och appar dit, men det går inte att komma ifrån att det är väldigt skönt och lätt att få tillgång till saker så som nätbank och GPS med en telefon som stöder appar.

Ärendehanteringssystem. Vad är skönare än att kunna placera ut sina ärenden i ett program som hjälper en att sortera och prioritera sina olika uppgifter? Vi förstår inte hur exempelvis kontor som inte använder sig av ärendehantering klarar sig!