Begravning utan ceremoni allt vanligare

Ett allt vanligare fenomen som sprider sig över landet är att allt fler väljer ceremonilösa begravning – något som tydligt syns i storstäder.

”Ceremonilösa snabba begravningar har blivit allt vanligare i Sverige. Det rapporterar Dagens Nyheter. I Stockholms län sker nästan var tionde begravning utan någon som helst ceremoni.” läs mer här.

a-listan.se2De senaste två åren har ceremonilösa begravningar i Stockholm och andra svenska storstäder fördubblats, något man tror kommer utav att anhöriga helt enkelt inte har tid att hålla storslagna begravningar. Det rapporterar Dagens Nyheter som även skriver att det utbredda fenomenet kan bero på att det också blivit vanligare att planera begravningar online där ceremonilösa begravningar finns att välja som alternativ. Något man exempelvis erbjuder hos ABC Lilla begravningsbyrån, som hittas på adressen http://abclillabegravningsbyran.se/. Hos dem syns tydligt denna trend genom att man till exempel direkt på startsidan använder just en ceremonilös begravning för att visa som prisexempel på vad en begravning anordnad med hjälp av dem kan komma att kosta. Och visst är det inte så konstigt att fler och fler väljer detta alternativ. Begravningar har nämligen visats vara en stor grund till det ökande antalet familjefejder.

Bråk om begravningar kan vara orsak till ökningen

En annan anledning till att antalet ceremonilösa begravningar ökar är att bråk om begravningar också blir allt vanligare där familjemedlemmarna till den avlidne har delade uppfattningar om dennes siste önskan. Till exempel skriver Sydsvenskan om hur dessa tvister allt oftare får lösas i domstol och där tar man främst hänsyn till vad som sägs i ett eventuellt testamente om sådant finns, detta eftersom att lagstiftning på området säger att man ska ta hänsyn till den avlidnes önskemål. Men ibland finns inget sådant och då kan en ceremonilös begravning vara en fungerande kompromiss.